logo historisch museum Elspeet
oud bronzen telraam

Jaarcijfers
Resultaten en balans

Resultaten en balans van Historisch Museum Elspeet

Hier kunt u de de balans 2022 (522KB) en de staat van baten en lasten 2022 (426KB)  van het Historisch Museum Elspeet raadplegen en downloaden. Om deze bestanden te lezen heeft u de Adobe Reader nodig.

Kort jaarverslag 2022 van de Stichting Historisch Museum Elspeet.

Het jaar 2022 was voor het museum weer een vrij normaal jaar. Het bestuur vergaderde twee keer; op 14 maart en op 19 september.
Het vernieuwen van de dakgoten is nog niet gebeurd omdat de aannemer het te druk heeft. De sluitingstijd is vervroegd naar half vijf. Vanaf 1 april wordt de VVV-winkel beheerd door de dames Corina en Hellen. We hebben 5000 nieuwe folders laten drukken via Marloes Otten.
Van de gemeente Nunspeet kregen we 10.000 euro als compensatie voor de corona. Daarvan kunnen we de dakgootreparatie betalen en ook de zonwering voor de winkel. Verder willen we een ander ophangsysteem voor de schilderijen aanbrengen.
We zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter en leden voor de Raad van Bestuur. Op 10 oktober was er een overleg met de twee dames van de VVV-winkel. Daar werden enkele afspraken gemaakt over de financiën. We ontvingen een brugklas uit Boskoop, een groep volwassenen uit Elspeet, een groep studenten uit Wageningen en een schoolklas uit Elspeet. Van de regeling met de gratis toegang via het museum in Nunspeet werd ruim gebruik gemaakt. En het aantal bezoekers in 2022 is 1017. Dat is vrijwel gelijk aan vorig jaar.
Het saldo van de bankrekeningen op 31 december 2022 bedroeg € 23400.