oud bronzen telraam

Jaarcijfers
Resultaten en balans

Resultaten en balans van Historisch Museum Elspeet

Hier kunt u de resultaten (PDF, 349KB) en de balans (444KB) van het Historisch Museum Elspeet raadplegen en downloaden. Om deze bestanden te lezen heeft u de Adobe Reader nodig.

Kort jaarverslag 2016 van de Stichting Historisch Museum Elspeet

Het bestuur vergaderde in 2016 zeven keer en de Beleidsgroep twintig keer. In dit jaar wordt er veel verbouwd in en aan het gebouw. Voor de kosten van al deze activiteiten sluiten we een hypotheek af van € 50.000 met een extra krediet van € 35.000, met een looptijd van 20 jaar. Daarnaast krijgen we bijdragen van Nunspeet uit de Kunst, van Nuwenspete, van de gemeente Nunspeet, van de provincie Gelderland, van de Rabobank en van enkele particulieren.
Van de bouwactiviteiten noem ik het aanbrengen van een fraaie trap naar de zolder, het aanbrengen van een takel om spullen naar de zolder te hijsen en het aanbrengen van een nieuwe luifel en bar in De Werf. Verder het zwart spuiten van de wanden en de plafonds. En het aanbrengen van een groot aantal wanden met daarin nissen met verlichting.

Op 12 mei wordt De Werf geopend door burgemeester Van Hemmen. Dat gebeurt door een wedstrijd darten tussen hem en een lid van de jeugd die voortaan in De Werf zijn onderkomen heeft. In De Werf is een laptop, een beamer en een projectiescherm aangebracht. De vernieuwde VVV-winkel wordt op zaterdag 2 juli geopend door burgemeester Van de Weerd. Dat gebeurt op dezelfde dag als het schaapscheerdersfeest. Het oude VVV-gebouw zal gesloopt worden door de firma Beelen uit Nunspeet. De gemeente stelt daarvoor een bedrag van € 7500 beschikbaar.

Voor de inrichting van het museum geeft de stichting CAI een royale bijdrage. Die zal in 2017 besteed worden. De opening van het museum wordt gepland op zaterdag 8 april 2017. Voor het verwerven van extra inkomsten worden enkele acties gehouden: Een sponsordiner in hotel Stakenberg; een prijsvraagactie bij de Plus en een bouwstenenactie in het hele dorp. Uit de renovatie van het gemeentehuis krijgen wij meubilair en heel wat armaturen. Die armaturen worden zwart gespoten en krijgen een plaats in De Werf. Verder verzorgt Jaap Coster een aantal keren een nieuwsbrief voor onze vrienden en donateurs.
Jan Holdermans beheert de VVV-winkel en verkoopt voor ons de kaartjes voor het museum. Tenslotte moet nog vermeld worden dat door een aantal vrijwilligers heel veel timmer- en schilderwerk verricht is.