logo historisch museum Elspeet
zwat wit foto van boer en boerin met kippen en een zeis

Intensieve veehouderij
Het ontstaan van
een nieuwe bedrijfstak

Uit de armoede door veehouderij

In het begin van de 20e eeuw leefde men in Elspeet vooral van de landbouw. Over het algemeen gemengde bedrijfjes met een paar koeien, wat varkens en kippen. In de loop van de tijd veranderde dit. De Veluwe leende zich uitstekend voor de intensieve veehouderij. Vooral kippenhouderijen en kalvermesterijen werden een specialiteit van deze streek.

De ontstaansgeschiedenis van deze bedrijfstakken, de aanverwante veevoederindustrie en de sociaal-economische effecten voor de inwoners zijn beeldend in kaart gebracht op de wanden van het museum.